פרטי כרטיס אשראי

* פרטי כרטיס האשראי הם כעירבון בלבד להשתתפות בסיור ו/או עבור רכישת כרטיסים לאתרים (בסיור וותיקן פרטי או בסיור בקולוסיאום פרטי בלבד),
ולחיוב עבור הסיור רק במידה של ביטול מאוחר (כמתואר בתנאי הביטול בדוא"ל עם תיאורי הסיורים).